Hedrehely település híres embere

<<< Dr. Körmendy Sándor

Körmendy Sándor

Dr. Körmendy Tamás >>>

honvéd főhadnagy
Hedrehely
Hedrehelyi temető

1829. július 7-én született Nagykorpádon. Református lelkészi családból származott.
A gyönki algimnázium elvégzése után Pápán jogot tanult. Itt érte a forradalom. Tagja volt annak a diákcsapatnak, akik a haza védelmére elsőként álltak be a szerveződő honvédseregbe. A naplójában erről az eseményről ezt írta: „...elhatározám én is több, mintegy csendes lakhelyét elhagyni, s helyette Mars életölő pályát folytatni…”. Előbb hazament szülői beleegyezést kérni, közben megbetegedett. Felgyógyulása után nemzetőrnek állt és a Dráva védővonalánál szolgált. Állomáshelyük Kastélyosdombón volt. Később belép a honvédseregbe, ahol a szabadságharc végéig 18 csatában vett részt. A váci ütközetben hősies magatartásáért kitüntetik. Katonai sikereit bizonyítja az is, hogy egy év alatt főhadnaggyá lépett elő. A világosi fegyverletétel után Pápán rejtőzködött.
A református egyház oltalma alatt teológiai tanulmányokat folytatott. Mint lelkész, Somogy megye több helységében szolgált. A kiegyezés után két ciklusban is a kaposvári kerület országgyűlési képviselője lett. 1903. január 6-án hunyt el. A hedrehelyi református temetőben helyezték örök nyugalomra.