Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Kottó Ottó

Kovachich Őszinte

Dr. Kovács Ágoston >>>

Somogy Megyei Takarékpénztár alapítója, ügyvéd
Kaposvár - Keleti temető
IV. szegély 2.

1806-ban Turopolyán (Turmező) született. Mivel a túrmezeiek szembeszálltak a pánszláv elmélettel, kitelepítették őket Turopolyból. 42 éves volt, amikor kitört a magyar szabadságharc. Ebben az időben Kossuth Lajos délszláv fordítója volt a kabinetirodában. A szabadságharc bukása után a szabadkőműves Madarász Andor révén került Kaposvárra, ahol megszervezte az első Takarékszövetkezetet és az óvodát, melynek igazgatójává Tar Csatár Lajost tette meg. Kiváló szervező egyéniség volt. Az Őszinte név a horvát-bosnyák névhasználat fonetikus fordításából ered.1887. március 28-án halt meg Kaposváron. Halála után a Cigli temetőben temették el (Keleti). Tar Csatár Lajos hamvaival egyidőben díszsírhelyre temették át. Ez a legrégibb sír a Keleti temetőben.