Felsőmocsolád település híres embere

<<< Kaáli Nagy Dezsõ

Kacskovics család

Kacskovics Lajos >>>

földbirtokosok
Felsőmocsolád
Felsõmocsoládi temetõ

A Kacskovics család. Trencsén vármegyéből származik. Kacskovics József trencsénbeni jegyző, fiai 1814. szeptember 9-én kapnak újra címereslevelet. Somogy vármegyével az első összeköttetései a családnak még a század elején kezdődtek. Kacskovics József ekkor már számvevő volt a kéthelyi uradalomban. Mihály (szül.. 1776) hirdette ki a nemességet 1815. november 6-án. Mint több uradalom ügyésze tekintélyes helyet foglalt el a vármegyében, amelynek táblabírája volt. Tevékeny munkálódásával nagy gazdaságra tett szert. Felesége Svastics Mária Judit. Gyermekeik: Ignác, Sándor-Vince, Károly (szül. 1821.), Mihály (szül 1826.) és Anna (Felsőeõri Nagyné). Kacskovics Ignác (szül. 1817.). 1843-ban kaposvári főszolgabíró, 1846-ban főjegyző. Testvére Sándor (szül. 1820.) mocsoládi földbirtokos felesége Erős Krisztina; Károly (szül. 1821.) felesége Antal Petronella; Mihály (szül. 1826 utóbb béndeki birtokos, neje Goszthony Ida. Kacskovics Ferenc, Mihály bátyja, felesége Tamaskovics Borbála után Nógrád vármegyében birtokos, fiuk Ágoston (szül. 1791.) szintén Somogyba került ahol feleségével Szalay Juliannával Patalomban lesz birtokos, 1843-ban Kaposvárott lakik, mint ügyvéd. Fiaik: Boldizsár (1826-1909.) és János (1829- 1874.), Benjámin előbb mernyei káplán, 1815 súri plébános. János, a címerszerző legidősebb fia, résztvett a napóleoni hadjáratokban, nyugalomba vonulását követően a lembergi katonai rokkantintézet felügyelője lett; Woycziechowska Magdolnától való leánya, Éva 1820-ban Hanke Antalhoz ment feleségül. E családból származott Kacskovics István is, Szabolcs vármegye táblabírája és a Semsey család jószágigazgatója. Rövid ideig a család tulajdonában volt a daruvári birtok is. Ebből az időleges daruvári birtoklásból ered az újabban felvett "Daruvári" előnév használata. A családból származott Kacskovics Lajos is, aki l907-tõl tizenkét éven keresztül volt Somogy vármegye alispánja.