Csurgó település híres embere

<<< Dr. Piszár Antal

Plachner Nándor László Géza

Pleheisz Sándor >>>

plébános, a somogyvári kerület, helyettes esperese
Csurgó
József A. u. temetõ

1867. október 22-én született Csurgón Plachner Nándor gyógyszerész és Huszár Teréz szülőktől. A gimnázium I-VI. osztályát Nagykanizsán a piaristáknál, a VII.-VIII. osztályát Csurgón végezte, és 1885-ben érettségizett. Pappá szentelték 1890. június 27-én. 1890-tõl káplán Szentbalázson, 1892-től Nemesviden, 1894- tõl Csurgón, 1895-tõl Zalaszegvárott, 1899-tõl Csatáron, 1900-tól Somogyvárott, 1904 - től Kéthelyen. 1904. szeptember 14-én zsinati vizsgát tett. Ideiglenes adminisztrátor Buzsákon, 1911-tõl plébános. 1912-tõl a somogyvári kerület helyettes esperese. 1921. június 5-én agyonlőtték.