Csurgó település híres embere

<<< Haám Ferenc

Haám Lajos

Hafner Terézia Gertrúd >>>

jogász
Csurgó
József A. u. temetõ III. 5. 12.

1888-ban született Csurgón. Édesapja Haám Ferenc főerdész. Gimnáziumi tanulmányit Csurgón végezte, az érettségi után Kolozsváron jogot tanult. Először Nagyatádon szolgabíró, 1922-tõl Csurgón főszolgabíró lett. Főszolgabírói hivatalában kemény fegyelmet, járásában szigorú rendet tartott, tartatott. Felesége Sárközy Katinka, a Csokonai Vitéz Mihályt párfogoló Sárközy István egyenes ági leszármazottja. Ő is ismert vadász volt. Hivatalból is, a vadászatok folytán is kapcsolatban állt a legmagasabb körökkel, köztük az inkei birtokot bérlő Bethlen István gróffal, az egykori miniszterelnökkel. Többször megfordult a keszthelyi kastélyban. Barátai között szerepelt az ismert vadász, Széchenyi Zsigmond is. Az õ főbírói idejére esett a nemzetközi bonyodalmakat kiváltó „jankapusztai ügy” (akkor még a Csurgói járáshoz tartozott ez a terület). Amikor a botrány elült, Horthy Miklós kormányzó személyesen fogadta, és kifejezte köszönetét helytállásáért. A nyilasoknak nem felelt meg egyénisége, a főispán 1944-ben lemondásra szólította fel. A háború után állását, nyugdíját elvesztette. 1952-ig felesége nagybajomi házában, majd lányánál Kaposváron lakott. 1970-ben hunyt el.