Csurgó település híres embere

<<< Sáringer Kálmán

Sarkady Károly

Sarkady Titusz >>>

gimnáziumi rektorprofesszor
Csurgó
Sarkadi temetõ

1811-ben Kisasszondon született, 1831-tõl 1837-ig volt a csurgói gimnázium rektorprofesszora. 1841-ben nevezik ki az iskola inspektorává (felügyelőjévé), amely feladatot 30 éven át végzett. Nagy odaadással és tudományos felkészültséggel végezte a nehéz felügyelői hivatalt. Egész életét az intézmény felvirágoztatásának szentelte. Amikor 1849-ben megjelent a császári tanterv, az intézményt az algimnáziummá történő visszaminősítés fenyegette. Õ szerezte meg az Entwurf (A középfokú oktatás rendjét újjászervező osztrák tanügyi szabályzat) egyetlen Somogyban őrzött példányát. Sikerült kiharcolnia a gimnázium elismerését, majd fõgimnáziummá fejlesztését. Baksay Sándor református püspököt, írót az Iliász és Odüsszeia magyar fordítóját õ indította el az irodalmi pályán. 1884-ben Alsokon halt meg. A csurgói Sarkadi temetőben helyezték örök nyugalomba.