Csokonyavisonta település híres embere

<<< Nagyatádi kép

Nagyatádi Szabó István

Nagykorpádi kép >>>

földmûvelésügyi miniszter
Csokonyavisonta
Csokonyavisontai református temetõ

1863. szeptember 17-én született Erdőcsokonyán. Édesapja 1848 előtt ½ telkes jobbágy volt gróf Széchenyi Lajos birtokán. A jobbágyfelszabadítás után 15 holdas kisbirtokos lett. Már az elemi iskolában kitűnt a fiú jó felfogókészségével, szorgalmával, tudásvágyával. 1883-ban a kaposvári 44-es gyalogezredhez vonult be katonának. A 3 évi szolgálat alatt szakaszvezetői rendfokozatot ért el. Leszerelése után megnősült. Házasságkötése után hamarosan községi elöljáró, majd 27 évesen községi bíró lett. 1904-ben a vármegyei Törvényhatósági Bizottság tagjává választották. Nyíltan képviselte a kisgazdák érdekeit. Évekig dolgozott a Kisgazdák Szervezetének létrehozásán. 1908-ban országgyűlési képviselővé választják. Hozzászólása mindig feltűnést keltett. Az I. világháború után 8 kormánynak volt a tagja, minisztere. 1920. augusztus 17-tõl földművelésügyi miniszter. Élete nagy célját, a földreformot a parlament 1920. november 12-én fogadta el. 1922-ben a politikai intrikákat megunva lemond a miniszterségről. 1924. október 31-én szívszélhűdésben hunyt el. Temetésére különvonattal miniszterek, kormánytisztviselők érkeztek Csokonyára. Betlen István miniszterelnök is jelen volt. A síremléket 1937 november 7-én avatták fel.