Csököly település híres embere

<<< Kétszeri István

Dr. Király István

Király János Béla >>>

katolikus esperes
Csököly
Csökölyi katolikus temetõ

1828. január 13-án született Király János és Csertő Julianna szülőktől Kecskeméten. A teológiát Veszprémben és Bécsben tanulta, ahol 1847-tõl 1852-ig a Pázmáneum növendéke volt. Pappá 1852. augusztus 1-én szentelték. Pacsán 1852-tõl, Sümegen 1853-tól volt lelkész. 1855. szeptember 12-tõl püspöki levéltáros és iktató, majd 1856-tól ismét káplán Keszthelyen. Zsinati vizsgát tett 1861. szeptember 25-én, majd 1872. június 4-én. A csökölyi kerület esperesévé vált 1874-tõl, s ebben a tisztségében a kerület katolikus elemi iskoláinak felügyelője is volt, tagja a megyei iskolaszéknek. 1882-ben ő áldotta meg a Kisváradon épült kápolnát. 1885. július 9-én hunyt el. Földi maradványait a csökölyi katolikus temetőben helyezték örök nyugalomba. Berki József csurgói kerületi esperes búcsúzott tőle.