Csököly település híres embere

<<< vitéz Nagy Pál

Nagy Sándor

Nagy Sándor >>>

református lelkész,
Csököly
Csökölyi református temetõ

1821-ben született Csurgónagymartonban. Iskoláit Csurgón és Pápán végezte. Petőfivel egy időben is volt diák Pápán, akinek baráti köréhez tartozott. Pápán a szépírás tanítója lett 1844-45-ben. 1847-50 közötti években segédlelkész Patcán és Nagybajomban. A szabadságharcban főhadnagy lett a Drávánál, az őrtilosi hegyekben. Zákány mellett őrizték a határt a horvátok beözönlése ellen. A szabadságharc után lelkész. Mezõcsokonyán 1850-60-ig. Itt vette feleségül Tulman Emíliát, Tulman Dániel vrácsiki földbirtokos leányát. Két gyermekük született, Nagy Lajos lelkész, majd esperes Lábodon, Nagy Terézia pedig Bosznai Sándor lelkész, egyházmegyei tanácsbíró felesége lett. 1865-ig Kadarkúton, 1876- ig Hobolban, 1885-ig Lábodon, Csökölyben 1902-ig lelkész. 1902. december 8-án hunyt el.