Berzence település híres embere

<<< Dr. Teleki Zsigmond

Teller Vince Antal

Tengerdi Ferenc >>>

plébános
Berzence
Berzencei temetõ 4. 6.

1867. július 31-én született Börcsön (Gyõr megye) Teller Antal kántortanító, községi jegyző és Bakody Eleonóra szülőktől. A gimnáziumot Győrött végezte 1878-86-ig. 1891. június 28-án szentelték pappá. Káplán Pápateszéren, 1894. szeptember 7-én és 1902. szeptember 24-én zsinati vizsgát tett. 1897-től Nágocson, majd Dégen, Berzencén káplán, Berzencén 1901-tõl plébános, 1906- tól tanácsos plébános, 1930-tól tb. kanonok. Berzencén nagyobbíttatta az apácazárdát és építtetett hozzá kápolnát. Megalakította az Ifjúsági Egyesületet. Foglalkozott költészettel is. Sok kedves ének, vers és színdarab hirdeti lelkének gazdagságát. Izzó hazaszeretetét csepegtette írásaival hívei lelkébe. Imádságos lelkületű, tiszta életű pap, fáradhatatlan lelkipásztor volt. 1943. november 13-án hunyt el.