Berzence település híres embere

<<< Katona János

Kavulák János

Kázmér István >>>

plébános
Berzence
Berzencei temetõ 3. 662.

1818. február 27-én született a lengyel határhoz közeli Usztyén, Árva vármegyében. Tanulmányait mindvégig színjelesen végezte. 1837-ben a papi hivatást választotta. A teológiát Veszprémben végezte 1837-1841-ig. Nagybátyja, Kavulák István 1814-1827-ig volt Berzence plébánosa. Kavulák Jánost 1841. augusztus 3-án szentelték pappá Esztergomban. 1841. augusztus 8-án már Berzencére küldték káplánnak, 1846-tól plébános. Ezt a posztot 60 éven keresztül töltötte be. Minden bevételét a falunak adta. Saját pénzéből óvodát, iskolai termeket, zárdát és kápolnát építtetett. Neki köszönhetően megalakult a berzencei Ipartársulat, 1868-ban megalapította a Katolikus Óvodát, 1876 szeptemberében szentelték föl az általa alapított Isteni Szeretet Leányai elnevezésű női szerzetes rend zárdáját és óvodáját. I. Ferenc József király fáradozásaiért 1877-ben koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. 1884-ben főpásztora tb. kanonokká nevezte ki. Az Idők Tanúja és a Magyar Állam című folyóiratokban publikált. A Historia Domusban olvashatjuk, hogy 1889-ben az addigi horvát helyett magyar lett az iskolai nyelv. Isteni Szeretet leányainak vezetésére oly tanintézetet létesített, melynek negyed század óta folytatott áldásos működése immár széles körben tünteti föl a katolikus nevelés legszebb eredményeit. 1904-ben építette föl a berzencei hívek által napjainkban is oly nagyon szeretett Jézus Szíve kápolnát. 1907. július 10-én életének 90. évében hunyt el. Berzencén általános iskola viseli a nevét.