Balatonszárszó település híres embere

<<< Józanágh Zsigmond

József Attila

József István >>>

költő, a XX. századi magyar líra világszínvonalú képviselője
Balatonszárszó
Balatonszárszói temető

1905. április 11 - én Budapesten született. Apja szappanfőző munkás, anyja kunsági parasztlány volt. Az apa 1908-ban elhagyta a családot, mely ettől az időtől kezdve a legnagyobb nélkülözések között élt. József Attila egy időre a ferencvárosi nyomortanyáról gazdálkodó parasztcsaládhoz került. Korán kezdett verset írni. 14 éves korától nővérének férje, Makai Ödön irányította taníttatását. Első verseskötete 17 éves korában jelent meg “Szépség koldusa” címmel. A szegedi egyetemről a “Tiszta szívvel” című verse miatt egyik professzora eltanácsolta. Sógora segítségével Bécsbe, Hatvany Lajos támogatásával pedig Párizsba jutott. Hazatérése után már ismert költőként belépett a Vági- féle Magyarországi Szocialista Munkáspártba. Állástalansága, magánéletének konfliktusai, majd szembekerülése a Nyugat írói körével felszínre hozták lappangó idegbetegségét. Verseiért ismét bíróság elé kellett állnia, Döntsd a tőkét .... című verseskötetét az ügyészség elkoboztatta. Elszigeteltségét fokozta, hogy szembekerült a Kommunista Párt moszkvai irányvonalat képviselő vezetőivel. 1936-tól a Szép Szó szerkesztője lett. Pszichés betegsége a folyamatos munka ellenére is akadályozta alkotó munkájában. Korabeli rendőrségi vizsgálatok szerint, 1937. december 3-án Balatonszárszón öngyilkossági szándékkal vonat alá vetette magát. Újabb kutatások szerint nem öngyilkosság, hanem baleset áldozata lett József Attila. Halála óriási vesztesége volt hazánknak. Temetésére a balatonszárszói régi temetőben került sor. Később a család exhumáltatta, és maradványait Budapestre szállíttatta. Első sírhelye ma zarándokhely.