Balatonlelle település híres embere

<<< Dr. Rutich Jenõ

Ruttner Lajos

Saár János >>>

iskolaigazgató
Balatonlelle
VII. 2. 6.

1898. június 12-én született Nagyatádon pedagógus családban. 1916-ban szerzett tanítói oklevelet a csurgói Tanítóképző Intézetben. 1957-ben biológiaföldrajz szakos tanári oklevelet kapott a Pécsi Pedagógiai Főiskolán: 1916 szeptemberében helyettesítő tanítói állást töltött be a bodviczai Községi Népiskolánál, 1919-ben véglegesítették. 1922-ben a balatonlellei iskolaszék 9 pályázó közül választotta a néposkola harmadik tanítói állására. 1926-tól a megüresedett kántortanítói állást töltötte be, hosszú időn keresztül igazgató tanító volt. Több mint 40 évig volt pedagógus, ebből 38 évet Balatonlellén töltött. 1960-ban vonult nyugdíjba. Ruttner Lajos bácsira még sokan emlékeznek. Õ még abból a néptanítói karból került ki, aki szívvel-lélekkel tanította diákjait. Színdarabok, hagyományápolás, énekkar, jogi segítség, amivel foglalkozott. Tudásával, műveltségével, szeretetével, emberségével szolgált. 1961-ben bekövetkező halálával Lellét nagy veszteség érte. Lellén a Kishegy felé vezető utat róla nevezték el. Halála után 1994-ben Balatonlelle Önkormányzata a Város kitüntetettje címet adományozta számára.