Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< boldogasszonyfai Igmándy és várbogyai Bogyay család Igmándy Aladár

boldogasszonyfai Igmándy Sándor

Iharos Elemér László >>>


Kaposvár - Keleti temető

 

Boldogasszonyfán, 1808. november 30-án született. I. Emánuel földbirtokos, császári és királyi százados és Ottó Karolina fia. 1828 és 1840 között a 10. és a 3. huszárezredben szolgált, majd főhadnagyi rendfokozattal nyugállományba helyezték. Birtokán élt és gazdálkodott. 1848. június13-án századosként szolgálatot vállal a 8. honvédzászlóaljnál. Pécsett szervezett alakulatával júliustól részt vesz a délvidéki harcokban. November 28-án előléptetik őrnaggyá, és kinevezik zászlóalj parancsnoknak a bácskai hadtestnél. 1849 januárjától dandárparancsnok a szegedi hadosztályban. Április 1-jén alezredes és hadosztályparancsnok az új bácskai (IV.) hadtestben. Közreműködik Bácska és a Bánság felszabadításában. Később, egy ideig a szegedi hadmegye parancsnoka. Állítása szerint július 19-én ezredessé léptették elő.

A szabadságharc után hosszabb ideig bujkált. 1867-ben a katonai érdemjel III. osztályával kitüntetett volt ezredesként a Somogy Megyei Honvédegylet elnöke. A megye főszámvevője.

Kaposváron, 1877. július 13-án hunyt el. Sírja ma már nem található meg.