Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Boon Ignácz

Boór István

Borbély Gyula >>>

polgármester
Kaposvár - Keleti temető
XXV. szakasz 7. sor 11. sír


A szovjet megszállóknak és az egyre merészebb terveket szövögető helyi kommunistáknak új ember kellett a város élén. Kaposváry (Vétek) György helyét a szociáldemokrata Boór István asztalos foglalta el, akinek személyében először lett a városnak munkásmozgalmi múltú polgármestere. 1948 márciusában – megromlott egészségére való hivatkozással – a kommunistákkal azért időnként összetűző Boór István lemondott, Rostás Károly nyomdásznak adva át a vezetői feladatokat. Utóbb mindketten díszpolgári címet kaptak Kaposváron.