Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Péntek Lajos

bonyhádi Perczel Oszkár

Péry Ignácz >>>

honvéd százados
Kaposvár - Keleti temető


Bonyhádon, 1825. március 22-én született. Perczel Tamás földbirtokos és Szily Ernesztina fia. 1842 és 1845 között a 7. huszárezredben szolgált. ezt követően a faddi földbirtokán gazdálkodott. Felesége Berecz Emma, majd Stoll Anna, végül Pun Mária.

1848. május 3-án beáll a Pesten alakuló 1. honvédzászlóaljba. Augusztus 8-án előléptetik hadnaggyá. Szeptemberben és októberben részt vesz a Jelasics elleni hadjáratban. Október 19-én már főhadnagy a Szekszárdon szerveződő 41. zászlóaljban, segédtiszti beosztásban. December 16-án az eszéki várőrségnél szolgál, ahol előléptetik századossá. A vár feladását követően hazatér Bonyhádra. Áprilisban, Debrecenben ismét szolgálatra jelenkezik. Július 16-án századosi rendfokozatban szolgál a Közép-tiszai hadsereg Balogh őrnagy vezette honvédzászlóaljnál. A szabadságharc leverését követően 1850. január 20-án besorozzák a 11. gyalogezredhez, majd május 20-án elbocsátják. A kiegyezés idején Faddon gazdálkodik, később járási útmester. 1867–1890 között a Tolna Megyei Honvédegylet tagja.

1911. július 3-án hunyt el, Kaposváron. Sírja ma már nem található meg.