Nagyatád település híres embere

<<< Kiss Zoltán

szecsei Kiss-Szecsey (Szetsey) István

Dr. Kiszling Ernő >>>

honvéd őrnagy
Nagyatád

Pesten született 1816-ban. Apja császári és királyi tiszt. Gimnáziumi tanulmányainak befejezését követően 1934-ben bevonul katonának. 1844-ben alhadnagy, 1848. február 16-án hadnagy a 21. gyalogezredben. Nőtlen. Június 13-án főhadnagy a Pozsonyban szerveződő 4. honvédzászlóaljnál. 1848 nyarán és őszén alakulatával a délvidéki hadszíntéren szolgál. Október 3-án előléptetik századossá. Decemberben zászlóaljával a Csucsai-szorosnál álló erdélyi sereg megerősítésére vezénylik. Részese Bem tábornok hadjáratának. 1849. február 3-án előléptetik őrnaggyá és kinevezik az alakulatának parancsnokává. Április 8-án kitüntetik a katonai érdemjel III. osztályával. Később az erdélyi hadsereg ruházati felügyelője Marosvásárhelyen. Júniusban, egy alakulóban levő határvéd zászlóalj parancsnoka Csíktapolcán. Július 19-én Marosvásárhely térparancsnoka.
A szabadságharc leverését követően több éven át bujkál. 1857-ben postatiszt. 1867 és 1890 között a Somogy Megyei Honvédegylet tagja, postamester Nagyatádon.

1892. januárjában hunyt el. Sírja ma már nem található.