Nagyatád település híres embere

<<< Májay Dezső

báró Majthényi István

makkoshetyei Hetyey József >>>

honvéd százados
Nagyatád

 
Somogyapátiban, 1827. augusztus 13-án született. Majthényi Imre földbirtokos és Farkas Magda fia. A jogászi képzést követően 1847-ben bevonult a 3. gyalogezredbe. 1852-ben nősült meg, felesége Mérey Emília. 1848. június 28-án hadnagyként szolgál a pécsi 8. honvédzászlóaljnál. Augusztusban részt vesz a bácskai harcokban. Október 10-én előléptetik főhadnaggyá. November 30-án, Sziregnél megsebesül. December 11-én századosként szolgál zászlóaljánál. Alakulata továbbra is a bácskai IV. hadtestbe van beosztva, a szabadságharc végéig. A szabadságharc leverését követően, 1849. augusztus 24-én besorozzák a 18. gyalogezredhez. 1850. június 10-én elbocsátják. Később birtokán gazdálkodik. 1867-ben a nagyatádi járás szolgabírójává választják. 1872-ben járásbíró lesz. A Somogy Megyei Honvédegylet tagja. Családi viszályból eredő gyilkosság áldozatául esik Nagyatádon, 1877. április 25-én. Sírja ma már nem található meg.