Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Adorján József

Agg József

Alabárdos Vendel >>>

főesperes, plébános
Kaposvár - Keleti temető
IV. szegély 1.

 

1931. január 22-én született Somogytarnócán. Az egyszerű szülők nagy anyagi áldozattal taníttatták fiukat A kaposvári középiskola után Veszprém felé veszi útját. 1957. június 20-án Veszprémben szentelték pappá. Határozottsága, keresztény elkötelezettsége miatt az ötvenes évek keresztény üldözései őt sem kímélték. Szilárd kitartása a teológusi hivatás mellett folyamatos zaklatásnak volt kitéve. Lelkészi szolgálatát ellehetetlenítették. Ezekben, a nehéz években munkásként dolgozott. Később hivatását újra folytatta. A kápláni, plébánosi szolgálatának állomásai: Sümegcsehi, Balatonboglár, Látrány, Nemesdéd, Kaposfő (oldallagosan ellátja Bárdudvarnokot is), majd az utolsó 30 év a kaposvári Jézus Szíve Plébánián.

Egyházi címei: helyettes esperes 1972, címzetes esperes 1974, kerületi esperes 1981-1993, tb. kanonok 1991, főesperes 1993-2015.

Erkölcsi tekintélye és a hiteles papi élete, egyénisége és példamutatása révén bátorítást és bíztatást nyújtott minden rászorulónak. Frappáns, tömör prédikációi egész hétre eligazítást jelentettek a híveknek. Az igazságtalanságot türelemmel viselte. Megbocsátott akkor is, ha nem kértek tőle bocsánatot. Óriási akaraterőről, önfegyelemről tanúskodik egész élete.
Panasz és zúgolódás nélkül tűrte a testi és lelki fájdalmat. Munkásságának fontos része volt az, amikor 18 éve a Tanítóképző Főiskolán elindította a hitoktatást, amelyet élete végéig folytatott. Egyházmegyei bírói tevékenysége jól ismert volt a hívek körében. A város legnagyobb plébániai közösségének ismerte minden gondját, örömét.

Építkezések: templomok, közösségi házak – de főleg a lelkek építése és folyamatos iránymutatás az igazi vallásosságról, a földön élő ember istenhitének lényegéről. Ahogy mondta: „A vallásos világ nem idegeníthet el minket az élettől. Akiben él a szeretet, az el tudja adni magát minden szolgálatra. Úgy áll a világban, hogy nem alakul evilágivá. Legyen a mi életünk is az elvek útja.”

Lelki üdvéért a szent misét Balás Béla püspök celebrálta. Temetésére 2015. július 12-én, a kaposvári Keleti temetőben került sor.