Kéthely település híres embere

<<< Dióshegyi Ernő

Dóber Viktor

Dobosy Sándor >>>

plébános, helytörténész
Kéthely


Nagygörbőn született 1929-ben.
Gimnáziumi tanulmányait Sümegen és Veszprémben, a papi szemináriumot Veszprémben és Egerben végezte el. 1954-ben szentelték pappá. Segédlelkészként Zalaapátiban, Inkén, Keszthelyen, Dióskálban teljesített szolgálatot.
1964 és 1972 között Zalacsány, 1972–2000-ig Somogysárd plébánosa volt.
2000-ben nyugdíjazták, Kéthelyen telepedett le. Az 1980-as évektől tagja lett a Magyar Egyháztörténeti Munkaközösségnek, és helytörténeti kutatásokkal foglalkozott. Mintegy 50 kéziratos munkáját a Veszprémi Érseki és
Főkáptalani Levéltár őrzi. 

Munkái:
Zalacsány és Zalaapáti között: Mindszent, Bókaháza és Újfalu története a középkortól napjainkig. 1–2. köt. Veszprém, 1998.
Az 1918–19-es események a veszprémi egyházmegye zalai és somogyi településein.
Veszprém, 2002.

Székesfehérváron,  2005. január 30-án hunyt el. A kéthelyi temetőben helyezték örök nyugalomra.
A síremlékének felirata: Én Uram, én reményem”.