Balatonszemes település híres embere

<<< Bárány Elek

Barbás József

Barcza József >>>

honvéd főhadnagy
Balatonszemes
A sírja nem található.

1825. május 17-én született Várdarócon (Horvátország). Szülei, Barbás János földbérlő és Pozsár Erzsébet. A gimnázium elvégzését követően tanárként helyezkedett el.
1848 szeptemberétől altisztként szolgál a Baranya megyei önkéntes nemzetőrségnél.
1848 december 3-án hadnagyi rendfokozattal az 51. honvédzászlóaljban szolgál.
Eszékvár feladását követően újra szolgálatra jelentkezik, hadnagyként beosztják a 65. zászlóaljhoz.

1849. június 1-jétől főhadnagy a III. hadtestben. 1849. július 2-án Komáromnál súlyosan megsebesül. Az 1950-es években tanító a Fejér megyei Baracskán, majd Pesten elvégzi az orvosi egyetemet. 1860-tól orvosként praktizál. 1874-től a budapesti gyermekkórház főorvosa.
Tagja a fővárosi honvédegyletnek. 1911-ben Balatonszemesen (más adatok szerint Budapesten) hunyt el. Sírja nem található.