Kaposvár település híres embere

<<< Pauchly János

Pázmány Lajos

Pazsiczky Sándor >>>

püspöki tanácsos
Kaposvár
Keleti Temető, XIV. szegély, 44. sír


1916-ban született. 1941-ben Veszprémben szentelték pappá. Tapsonyban, Németladon, Szentbalázson és Hedrehelyen volt káplán, majd 1945-ben Zalaszabarban lett plébános. Akán, Balatonfőkajáron és a kaposvári Nagyboldogasszony-templomban is szolgált. 1966-ban került a Szent Imre templomba, ahonnan 1991-ben vonult nyugdíjba. Azonban továbbra is kapcsolatban marad a hívekkel, akiket egyházmegyei bíróként is szolgált. Nevéhez fűződik az énekkar, valamint a gitáros-énekes csoport újjászervezése és számos felújítási munka. Hálából egy harangot ajándékozott szeretett templomának, amelyik szolgálata idején kapott plébánia rangot. 2001-ben Kaposvár Város Szolgálatáért címmel tüntették ki. 2004-ben, 88 évesen otthonában érte a halál. Sírja a Keleti temetőben található.