Kaposvár település híres embere

<<< Stern Hugó

Stöckl József

Strankovits Ignácz >>>

főkertész
Kaposvár
Keleti Temető, XXI. szegély, 40. sír.


1865-ben az ausztriai Heiligenruh melletti Schmolauban született, ahol édesapja iskolaigazgató volt. Már fiatal korában bevonult katonának Tachauba, ahol fegyelmezett, példás magatartása miatt altiszti rendfokozatot kapott. 1879 májusában iratkozott be a redlingeni kertészeti főiskolára. A szorgalmas diák 1882. május 15-én kapott kertészeti oklevelet. Erfurtban az akkor világhírű faiskolában folytatta gyakorlati tanulmányait. 1884-ben világkörüli útra indult barátjával. Az utazás során látottak tovább erősítették elkötelezettségét a kertészet iránt. Kertészeti pályáját egy nagy német import cégnél kezdte. Rövid németországi tartózkodás után unokatestvére hívására Erdélybe indult. Pár év nagyenyedi munka után Háromszéken önálló kertészetet alapított. Erdélyi tartózkodása alatt megbízás alapján több parkot létesített. Szakmai munkájának egyik elismerését jelentette, hogy dolgozott sinejában  a román királyi palota kertjében is. Elbűvölte a Kárpátok szépsége a növényzet különlegessége. Erdélyben születtek fiai is, tervei között szerepelt a végleges letelepedés. Ismét királyi megbízást kapott. Szászsebesen egy mintabirtok kezelését bízták rá. Ekkor azonban kiderült, hogy fia a Székely hadosztályban szolgált őt is bebörtönözték. Tíz hónap letöltése után, mint megbízhatatlant kiutasították Romániából. Ekkor már egész családja Magyarországon élt. Nehezen találta helyét a szétzilált a háborús sebekből alig ocsúdó országban. Végül Jankovich-Béseán Endre öreglaki birtokára került, ahol a kertészet vezetője lett. Kaposvár ebben az időben keresett vezető főkertészt. A gróf ajánlására a polgármester Kaposvári Györggyel történő rövid beszélgetés után megkapta az állást. A feladata szép, virágos város kellett kialakítani sok fával, növényzettel. Nevéhez fűződik a mai Berzsenyi park kialakítása. Évente több tízezer virágot ültettek ki a város parkjaiba, köztereire. Az utcák menten különleges fákból fasorok nőttek ki a keze nyomán. Munkája nyomán Kaposvár valóban a virágok városa lett. Tevékeny élete váratlanul 1941. február 13-án ért véget. A város saját halottjának tekintette. Temetésén a Keleti temetőben az egész város lakossága búcsúztatta. Sajnos sírja ma már nem található meg. Munkásságának is köszönhető, hogy méltó követői munkájának eredményeként Kaposvár ma ismét a virágok városa.