Kaposvár település híres embere

<<< Kogler Béla

Kohányi Zoltán

Kohut Sámuel >>>

korvett kapitány, a kaposvári Somssich Gimnázium címzetes igazgatója
Kaposvár
Keleti Temető, VII. szegély


1875-ben született Aradon. 1889-ben iratkozott be a Cs. és Kir. Haditengerészeti Akadémiára, amelyet kiváló eredménnyel végzett el. 1893. jún. 30-án II. oszt. tengerész hadapródként részt vett a Fasana korvett föld körüli utazásán. Sorhajózászlóssá 1897. november 1-én a Gigant mellékhajón lépett elő. Károly István tengernagy 1901-ben udvartartásába vette Kohányit, aki ebben a beosztásban egészen 1906-ig működött. 1907-ben tartalékállományba kérte magát. Ekkor Dr. Wekerle Sándor kormányában a M. Kir. Kereskedelmi Minisztérium szolgálatába lépett, mint m. kir. tengerhajózási főfelügyelő. Az 1908-1912-es években elvégezte a jogtudományi egyetemet. Amikor az I. világháború kitört, nyomban kérte a reaktiválását. A világháború éveit hadiszolgálatban töltötte. Érdemei elismeréseként korvettkapitánnyá léptették elő. 1918. december 31-én tartalékállományba helyezték (Az egész haditengerészetünket át kellett adni a Szerb-Horvát-Szlovén királyságnak). A háború után különböző munkákat végzett, majd mint a kaposvári Somssich Gimnázium címzetes igazgatója angol és olasz nyelvet tanított. Egykori közvetlen hajóparancsnoka, vitéz nagybányai Horthy Miklós vitézzé avatta, 1950-ben hunyt el.

Tevékeny élete során számos kitüntetésben és elismerésben részesült.