Kaposvár - Hősök temploma település híres embere

<<< Dr. Kiszling Mátyás

Kladnigg Alajos

Klein Móricz >>>

m. kir. kormányfőtanácsos, a Mezőgazdasági Ipar Rt. ig. tagja és a kaposvári cukorgyár igazgatója
Kaposvár - Hősök temploma
Oltár előtt a padló alatt van a sírhely, márványlappal lefedve.

 

1867-ben született a stájerországi Franz városkában. Középiskolai tanulmá­nyai elvégzése után a Grazi Műszaki Főiskola hallgatója lett, ahol vegyészmér­nöki oklevelet nyert. Pályáját 1889-ben Sopron megyében kezdte, mint okleve­les vegyészmérnök. Négy évvel később hívták Kaposvárra, ahol az ő irányítása mellett indult meg a gyárvárosi építkezés.
1908-tól Frigyes főherceg cukorgyá­rának építését vezette 7 éven keresztül, majd visszakerülve Kaposvárra a cukor­gyár működési teljesítményét csaknem négyszeresére növelte. 4000 lóerős vil­lanytelepet létesített, amely a városi villanyművek üzemzavara esetén magát a várost is ellátta árammal. 1917-ben felépítette a gőzmalmot. Ezen munkái mellett nagy súlyt helyezett arra, hogy megteremtse munkásai számára a kulturális és szociális jólét feltételeit. Legényegyletet, dalárdát létesí­tett, és megteremtette feltételeit a Rákóczi Sportegyesület elindításának. 1924-ben Horthy Miklós kormányzó m. kir. kormányfő tanácsosi címmel tüntette ki a közélet terén szerzett nagyszerű munkálkodásáért. A pápa a Hősök temploma építése körül, valamint a római katolikus egyház érdekeiért kifejtett működéséért a Nagy Szent Gergely-rend parancsnoki lovagkeresztjével jutalmazta. A megye és a város számos kulturális és társadalmi intézményének élén állt, így elnöke volt a kaposvári Nemzeti Casinónak, a Mérnök Egyletnek, a Somogy Megyei Mező­gazdasági Bizottságnak.

1942. március 18-án hunyt el, Szentgáloskéren. A kaposvári Hősök templomában helyezték örök nyugalomba.