Kaposvár település híres embere

<<< Dornay István

Döbrössy Alajos

Drakovics Julianna >>>

Pápai prelátus, pécsi székesegyházi kanonok
Kaposvár
Hősök temploma

 

Kaposváron született. Apja a kaposvári gimnázium igazgatója volt. Pályafutását káplánként kezdte, majd Majláth György országbíró családjánál vállalt nevelői munkát. Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök a tanítványa volt. Később Faddon plébános, majd pécsi szemináriumi subregens. Később tanítóképezdei tanár, majd igazgató lett.

1906-ban lett kanonok. 1923. október 4-én. hunyt el. Először a kaposvári Keleti temetőben, a családi kriptában temették el. Temetésén Dr. Vétek György polgármester mondott beszédet Kívánságának megfelelően az építés majd a felszentelést követően a Hősök templomában helyezték végső nyugalomba. Vagyonát az építendő templom céljaira hagyományozta, azzal a kikötéssel, hogy a templom kriptájába helyezzék el a szülei és az ő hamvait.