Kaposvár település híres embere

<<< Lõczi József

L. Szabó Tünde

Lábodi emlékkõ >>>

megyei főépítész
Kaposvár
Keleti temető VIII. szakasz

1943. december 16-án született Gyulán Szabó Gyula gazdasági igazgató és Scheer Lujza megyei báb szakreferens gyermekeként. 1964-ben kötött házasságot Lőrincz Ferenc Ybl-díjas építésszel. Két fiúgyermekük van. A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban érettségizett. A BME Építészmérnöki Karán szerzett diplomát 1968-ban. Ettől kezdve a Somogyterv építész-tervezője volt. 1972-ben műemlékvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett, 1981-ben védte meg doktori disszertációját a BME építészettörténeti tanszékén. 1986-tól Somogy megye főépítésze. 1990-től építésügyi szakértő. 1993-tól igazságügyi szakértő. Többek között a Magyar Építész Kamara, a Közigazgatási Kamara és a Magyar Urbanisztikai Társaság tagja. Tagja a Pécsi Akadémiai Bizottságnak, a Berzsenyi Társaságnak is. Országos építészeti pályázaton háromszor nyert I. illetve II. díjat. 1988-ban Műemlékvédelemért Plakettet, 1992-ben Podmaniczky-díjat, 1993-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje, polgári tagozatának díját kapta. 

A népi építészet szakavatott ismerője volt. Szakértelmét dicséri a szennai falu múzeum. Részt vett a somogyvári bencés apátság romjainak helyreállításában. Ezért a munkájáért kapta meg Ybl – díjat, az építészek legrangosabb szakmai elismerését. Halk szavú, mindég csendes, ugyanakkor szakmájában céltudatos.

Célja volt a falusi építészet tárgyi emlékeinek megmentése. Tanulmányokat, cikkeket irt. A téma mindég ugyanaz volt: a műemlékvédelem, múltunk kézzelfogható emlékeinek megőrzése. 2000-ben saját kérésére, családi okok miatt kérte nyugdíjazását. Hivatásától azonban ezekben az években sem vált meg. Csendesen élt és csendesen is távozott. Hamvait a kaposvári keleti temetőben helyezték örök nyugalomba.