Kaposvár - Keleti temető település híres embere

<<< Dr. Bagossi László

Dr. Baka József

Dr. Bakács Tibor >>>

egyetemi tanár, gazdasági főigazgató, Kaposvár alpolgármestere
Kaposvár - Keleti temető
Hársfa kriptasor, 26. sír

Szekszárdon született 1933-ban, gazdasági munkások gyermekeként.

Általános és középiskoláit, valamint a Számviteli Főiskolát 1956-ban jeles eredménnyel végezte el. 1965-ben a Pécsi Állami és Jogtudományi Egyetemen jogi diplomát szerzett.
1956-tól több intézményben és vállalatnál töltött be különböző munkaköröket.
1962-től a Szekszárdi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum gazdasági vezetője volt.
1970-ben Dr. Guba Sándor meghívásának eleget téve jött Kaposvárra, és lett a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola gazdasági igazgatója. 1988−1999 között a Pannon Agrártudományi Egyetemen, majd 2000-től a Kaposvári Egyetemen a gazdasági főigazgatói teendőket látta el.

Baka József reneszánsz ember volt, műveltsége sokszor meglepte még azokat is, akik szoros kapcsolatban voltak vele már hosszú ideje. Született humanista volt, elfogultan volt emberpárti. Megingathatatlanul a gyengébbek, a kiszolgáltatottabbak pártján állt. Beosztását szolgálatnak tekintette a szó nemes értelmében. Távol állt mégis tőle minden szentimentalizmus, nem szerette a pátoszt, mindig kerülte lehetőség szerint a formalitásokkal terhelt eseményeket. Kiváló szervező és kapcsolatteremtő képessége, innovatív szakmai tevékenysége alapján országosan ismert és elismert gazdasági vezetővé vált. Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a kaposvári agrár-felsőoktatás fejlesztési és gazdasági alapjainak megteremtésével a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Mezőgazdasági Főiskolává, majd egyetemi karrá fejlődött. Baka József vitathatatlanul kiemelendő teljesítményét a magyar társadalom és szűkebb hazája, Somogy megye számos kitüntetéssel is méltatta, többek között a Munka Érdemrend különböző fokozatait kapta 1980−1985 között, a Magyar Köztársaság Csillagrendjével 1990-ben, a Belügyminisztérium aranygyűrűjével 1994-ben, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével 1997-ben tüntették ki. Szűkebb hazája 1989-ben Somogy Megye Alkotói díjával, 2000-ben Somogy Polgáraiért kitüntetéssel fejezte ki nagyrabecsülését és háláját.

2004-ben hunyt el, sírja a kaposvári Keleti temetőben, a Hársfa kriptasorban található.