Szólád település híres embere

<<< Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor >>>

a ref. egyház gondnoka és presbitere
Szólád

1847-1927.

 

Szóládi temető.

 

Az emlékmű állapota: fekete gránit obeliszk vaskerítéssel, gondozatlan.

 

“Az Isten megcselekedheti, hogy

a ti jó szívetekből való

adakozástoknak emléke

ti reátok szálljon”         II. Kor. 9.8.